SSLC results

SSLC TOPPERS 2023-24

B.Gomathi 

96.96 %

Vishni T 

93.28 %

Spoorthi N 

92.80 %

N Hamsini 

91.84 %

Kurubar Bhumika 

91.84 %

M A Nikhilesh Yadav 

91.52 %

Sanidhya G C 

91.04 %

Mohammed ShariqhSharief 

89.76 %

Akshayaa Hariharan  

89.28 %

Kiran Mayi N 

88.64 %

11.Prakruthi N  

88.32 %

Shreya C 

86.24 %

Nadiya N 

84.80 %

Sahana S Ruli  

83.84 %

Yathish Kumar R  

82.08 %

Ullas S 

81.86 %

G Ashritha 

81.86 %

Harsha A 

81.44 %

Sharan C  

81.44 %

Pranvi M Jain 

80.16 %

Comments are closed.