SSLC results

SSLC TOPPERES 2022-23

Thejaswi Prasad R 

96.16 %

Smriti S 

95.84 %

Sanket Sanjay Naik 

95.68 %

Varsha K R 

94.56 %

Adarsh Burigina Chandru 

93.12 %

Bhagesh B 

93.12 %

Rahul U Acharya 

91.68 %

P Preetham Gajendra 

91.68 %

Vaishnavi 

90.4 %

Misba N 

87.36 %

Minchushree H V 

86.56 %

Varshith H M 

86.08 %

K Vijay Raghavendra 

84.64 %

Kamran Shariff 

82.56 %

Lishank Chirag M 

80.48 %

Vijay Y H 

80.32 %

Tahera Taj 

80.16 %

Shreya T  

80.8 %

Nikhil S 

80.8 %

Comments are closed.