Result

SSLC TOPPERES 2021-22

 

     
Lohith M 

98.08 %

Aishwarya S 

97.44 %

Syed Saajid  

97.28 %

     
JANANI S 

96.96 %

MANU C 

96.80 %

Kavana C 

95.84 %

     
Mrudula H 

95.36 %

Keerthana R 

95.2 %

SATVIK R 

95.20 %

     
Nischitha Gowda G 

94.24 %

Shreevasta S 

94.24 %

CHIRANTHAN T R 

93.76 %

     
Sanjana N  

93.60 %

Nandika 

92.80 %

MANOJ V 

91.52 %

     
Skandini B A 

91.52 %

Anusha M C 

90.88 %

Bhuvaneshwari D  

90.72 %

     
Manoj G 

90.24 %

RAMYA S  

89.92 %

Akash H G 

89.12 %

     
Shravani P  

88.88 %

Pavithra A 

88.48 %

HARIPRIYA L  

88 %

     
Sahana H V 

87.52 %

HARSHITHA SS 

86.88 %

RACHANA S L 

86.88 %

     
CHANDRASHEKAR B R 

86.4 %

RAKSHITA H 

86.08 %

Danush M  

85 %

Comments are closed.